Asfalt Test

ASFALT TEST 

Bitümlü karışımların ana kullanım alanı yol inşaatlarıdır. ABD’de bitümlü karışımlar asfalt olarak adlandırılmakta ve esas olarak agrega ve bağlayıcı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Asfalt ve beton arasındaki en temel fark, bitüm ve bitümlü maddelerin asfaltta bağlayıcı olarak kullanılmasıdır.

Güvenli uygulama ve kullanım için mühendislik ve inşaat şirketlerine, kaplama malzemelerinin üretiminde, inceleme ve değerlendirilmesinde, mukavemet, fiziksel, mekanik performans ve dayanıklılıklarından emin olmak adına, bitümlü karışımların tasarım ve analiz testleri, bitümler ve bitümlü bağlayıcı testleri, asfalt ve yol kalite testleri sağlanmaktadır.

Uygulama Alanları

 • Reflüks (Soksilet) Ekstraktör Deney Seti
 • Santrifüj Ekstraktör
 • ABA, Asfalt Binder Analiz Cihazı
 • Büyük Boy Vakum Tipi Piknometre
 • Solvent Geri Kazanım Cihazı
 • Laboratuvar Mikserleri
 • Marshall Sıkıştırma
 • Vibratörlü Kompaktör
 • Duriez Basınç Deney Seti
 • Marshall Stabilite
 • Karot Alma
 • Vialit Plaka (Yapışma) Test Ekipmanı
 • Yüzey Düzgünlüğü Ölçüm Cihazı
 • Nükleer Olmayan Asfalt Yoğunluk Ölçüm Cihazı
 • Troxler Model 4640B, İnce Tabaka Yoğunluk Ölçüm Sistemi
 • Üniversal Test Cihazları
 • Test Sistemleri
 • Basınç Testleri
 • Asfalt Numunelerin Yaşlandırılması
 • Asfalt Çatlatma
 • Asfalt Termal Çatlatma
 • Kiriş Bükme
 • Tekerlek İzi
 • Çivili Tekerlek Aşınması
 • Yoğurmalı Sıkıştırıcı
 • Asfalt Plaka Sıkıştırıcı
 • Asfalt Plaka Silindiri
 • Ağır İş Tipi Karıştırıcılar
 • Numune Kesim
 • Karot Numune Alımı
 • Bentonit Süspansiyonlu Kaplamalarda Aşınma
 • Bentonit Süspansiyonlu Kaplamalarda Kohezyon
 • Kohezyon Testi
 • Reolojik Özellikler
 • Bitüm Yaşlandırma
 • Döner Viskozimetre
 • Sıcaklık ve Hava Etkisi
 • Asfalt Laboratuvar Özel Sistemler

Asfalt Uygulama Başlıkları

Bitümlü Karışımların Analizi
Bitümlü Karışımların Tasarımı ve Testi
Asfalt ve Yol Kalite Testi
Hakkımızda

Teknolojinin büyük önem kazandığı çağımızda sahip olduğumuz yüksek niteliklerle müşterilerimize sektörün en güvenilir, en kaliteli ve en verimli çözümlerini sunuyoruz

Bize Ulaşın

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.