Çevre ve Enerji

ÇEVRE ve ENERJİ

Dünyanın en önemli kaynaklarının korunması için verimlilik, hassasiyet ve yasal gerekliliklerle ilgili ihtiyaçlarınızı karşılamanın da ötesinde aşmanızı sağlayacak cihazlar, aksesuarlar ve yazılımlar gerekmektedir.

Çevreyi korumak ve geliştirmek için ciddi bir duyarlılığı olan ve uzun yıllardan beri çevre analizleri için cihazlar üreten Shimadzu ve diğer partnerlerimizle birlikte çevre uygulamalarınız için kapsamlı çözümler sunuyoruz. Destek verdiğimiz uygulamalar arasında hava; atık su, kaynak suları, denizler ve göller; içme suyu, havuz suyu; PCB, dioksinler, asbest ve diğer zehirli madde testleri; RoHS, ELV, REACH vb. yasal testler, toprak, gübre, atık malzeme testleri gibi çevre uygulamaları ile bulunuyor.

Ayrıca yeni enerji kaynakları konusunda yapay fotosentez araştırmaları, alg biyokütle araştırmaları ve hidrokarbon analizleri konularında uygulama çözümleri sunulmaktadır.

Uygulama Alanları

ÇEVREALANUYGULAMALAR ve ANALİZLERÜRÜNLER
1İçme Suyu ve Atık SuPestisit Kalıntıları, FenollerHPLC, LCMSMS, GC-GCMS, GCMSMS, Freestyle XANA
1PAHlar (polisiklik aromatik hidrokarbonlar)HPLC, GCMS, Freestyle XANA
1Ağır metal, toksik metal, mineralllerAA, ICP-ICPMS, UV, IC
1Toplam organik karbonTOC
1Dioksin, Furan, PCBler ve Alev Geciktiriciler, Fitalatlar GCMS, GC-GCMS
1Uçucu Bileşikler (VOC)GC, GCMS, Purge&Trap, HS
1Krom 6 (Cr+6), As (+3, +5) UV, ICP-ICPMS
2Hava Kalitesi ve EmisyonBacagazı (Emisyon) Ölçümleri GC, GCMS, Thermal Desorber
2Yakma işleminde açığa çıkan gazlar (VOC) GC, GCMS, Thermal Desorber
2Yakma işleminde açığa çıkan gazlar (CH4, CO2 vb.) GC, Tracera
2PCBlerGC, GCMS
2Tekstil Kalite Kontrol
FormaldehitGCMS
2Bacada Flor, Klor, NH3 IC
3Katı Atıklar, Atık Çamur (Sediment) ve ToprakAğır metallerAA, EDX, ICP-ICPMS
3Klorür, Florür, Sülfat Anyonları IC
3Toplam organik karbonTOC
3Fenol indeksiUV
3Benzen, toluen, ksilen grupları ve PCB'lerGC, GCMS
3Uçucu Bileşikler (VOC)GC, GCMS, Purge&Trap
3Toksik maddeler (ön işlemsiz, % mertebesinde)EDX
4Atık YağlarKlorürIC
4Arsenik, Kadmiyum, Krom, KurşunAA, EDX, ICP-ICPMS
4PCB türevleri ve mineral yağ GC
4RoHS, ELV, REACH, AEEERoHS, ELV, REACH, AEEEEDX, ICP-ICPMS
4PBB, PBDE Analizleri GCMS, EDX
4Toplam Krom AnalizleriEDX
4Krom 6 (Cr+6)UV, ICP-ICPMS
5İşçi SağlığıOrtam Ölçümü, VOCGC, GCMS, HS
5Krom 6 (Cr+6)UV, ICP-ICPMS
5Mineral Toz Analizleri (Silika tozu, asbest, aluminyum silikat) FTIR

ENERJİALANUYGULAMALAR ve ANALİZLERÜRÜNLER
1Mikroalglerden Biyokütle Enerjisi Sıvı/katı yağ ve hidrokarbon analizleriGCMS, LCMSMS, HPLC
1Hücre yüzeyi sertliği ve partikül boyutu dağılımıSPM, SALD
1Saflaştırılmış maddelerin kalitatif-kantitatif analiziGCMS, LCMSMS, HPLC
2Fotokatalizörler ve Suni FotosentezHeterojen fotokatalizörlerin değerlendirilmesiUV, XRD, XPS, FTIR, SPM
2Homojen fotokatalizörlerin değerlendirilmesiUV, LCMSMS, FTIR
2Reaksiyon ürünlerinin değerlendirilmesiGC, HPLC
2Reaksiyon mekanizmalarının izotopik değerlendirilmesiGCMS
3Enerji TaşıyıcılarHidrojendeki impüritelerin (safsızlıkların) analiziGC, GCMS
3Sentetik ve iyileştirilmiş (reforming) katalizörlerin analizi UV, XRD, XPS, FTIR, SPM
4Yakıt Pilleri Katalizör tabakalarıEDX, FTIR, XPS
4Karbon destekli katalizörlerEDX, SALD
4ElektrolitlerTA, SPM
4Sudaki elektrolit membran degradasyon bileşenleriIC, LCMSMS

Çevre ve Enerji Uygulama Başlıkları

İçme Suyu
Toprak
RoHS, ELV, REACH
Atık Su
Gübre
Hava
İşçi Sağlığı
Hakkımızda

Teknolojinin büyük önem kazandığı çağımızda sahip olduğumuz yüksek niteliklerle müşterilerimize sektörün en güvenilir, en kaliteli ve en verimli çözümlerini sunuyoruz

Bize Ulaşın

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.